Geld en beleggen


Compabo trading and investments
Historie.

Compabo Trading and Investments

Het bedrijf Compabo (of zoals de volle naam luidde: Compabo Trading and Investments werd opgericht in 1991 met als doel diensten te verlenen voor bedrijven en particulieren die wilden gaan automatiseren en/of problemen ondervonden met hun personal computers. Lekker primitief onder MSDOS 5 of Windows 3.11 met Wordperfect 5. Weet u nog wat het onderwaterscherm was?
Omdat het bedrijf zich richtte op de Bollenstreek tussen Leiden en Haarlem was de naam een samentrekking van Computeradvies Bollenstreek.
Geleidelijk aan verschoof de aandacht naar het ontwikkelen van software voor particuliere beleggers. De naam werd uitgebreid naar Compabo trading & Investment en de éénmanszaak werd een BV onder de naam Effective Software BV.
Het inmiddels zelf ontwikkelde trendkanaalsysteem zorgde voor een kleine revolutie in de aandelenanalyse door de trefzekerheid waarmee een verwachting voor de effectenbeurs voor de korte termijn te geven bleek.
Wat het trendkanaalsysteem uniek maakte was dat het alleen, maar dan ook echte helemaal alleen naar het sentiment op de beurs keek, zonder verdere technische of fundamentele factoren ook maar een blik waardig te keuren. klik voor meer info. Alle deskundigen beweerden uiteraard dat dit niet kan. Logisch, want dergelijke systemen tasten hun geloofwaardigheid op een ongelofelijke wijze aan.
Het blad “Compass Charts” dat eerst wekelijks en later dagelijks met een verwachting voor één week vooruit kwam op basis van dit trendkanaalsysteem was dan ook een fors commercieel succes. In 1999 werden de activiteiten van Compabo Trading & Investment BV. na inkoop van een zakelijke partner onder een andere naam voortgezet.

Huidige Situatie.

Vanaf januari 2011 is de naam (inclusief het originele bedrijfslogo) door de ontwikkelaar van de software weer in ere hersteld en het is de bedoeling de destijds zo succesvolle producten in een optisch vernieuwd jasje maar met functioneel nog steeds dezelfde solide basis opnieuw op de markt te brengen. De planning is eind 2012, eerste helft van 2013.

Het oude 
trendkanaalsysteem heeft een aantal mensen rijk gemaakt. Waarschijnlijk gaat dat nu weer gebeuren. Omdat we de markt niet willen verzadigen gaan we maandelijks 200 plekken via een intern veilingsysteem verkopen. Let op de website voor meer informatie.